Vi benytter minidrett.no for registrering av medlemmer og betaling av medlemskap/treningsavgifter til klubb, samt lisens til Norges Volleyballforbund.

Nye spillere melder seg inn som medlemmer her. Det koster 100 kr - foreldre husk at medlemskap skal stå på spillers navn.  Treningsavgift til klubb, 900 kr ungdommer og 1300 kr voksne, betales inn først når spiller er godt etablert i spillergruppen sin.

Spillere skal ha lisens for å trene og konkurrere i regi av Norges Volleyballforbund. Betalt lisens er også spillers forsikring om man er uheldig og skader seg. Lisensene varierer fra standard treningslisens 315 kr til konkurranselisens eldre junior 1000 kr og for senior 1200 kr.

 

Mandal Volleyballklubb
Org.nummer: 993571938
Vipps bedrift: #553199