Gjeldende årsmøte ble avholdt 15.juni 2021

 

Styre 2021/2022:

Alexander Hovland - leder

Lars Inge Johnsen - nestleder

Ian M. Thorsen - styremedlem

Frode Salvesen - styremedlem