Innkalling til årsmøte for Mandal Volleyballklubb

 Frøyslandshallen fredag 31. mars 2023 kl.19

 

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettige
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Årsmelding
5.Godkjenning av regnskap
6. Valg
7. Annet

 

Styre 2022/2024:

Alexander Hovland - leder
Kine Holtan Hovland
Elisabeth Taanevig
Karoline Warren