MEDLEMSINFO:

Alle spillere benytter minidrett.no (eller som app minidrett) for registrering av persondata og for å bli registrert medlem i klubben. Nye spillere skal etter 1. trening registrere seg her for å kunne delta på ytterligere treninger. Er man under 15 år må foresatt utføre denne jobben.

Betaling av medlems/trenings-avgift for 2021/22 sesongen utføres nå fra september ved bruk av minidrett.

Satser: voksne 1300 kr, ungdom under 19 år 900 kr gjelder fra treningsstart august og et år fram. Starter man sent i sesongen, f.eks ved sandvolleystart vil sats være 400 kr.
Nye spillere vil kunne prøve ut treningene før man betaler for medlemskap.
Annen betaling som egenandeler ol skjer til klubbkonto - Mandal Volleyballklubb: 3075 12 76458  - Vipps kan benyttes ved: # 553199

Alle spillere skal også inneha lisens fra Norges Volleyballforbund. Det er generell helårs treningslisens om man ikke konkurrerer, samt forskjellige typer konkurranselisenser både for innesesong og for sandvolleyball. Se denne linken for nærmere info. Spillere med lisens fra foregående år vil motta mail angående lisens for neste sesongen. NB: Lisensen kan utvides fra treningslisens til andre lisenser ved behov.