MEDLEM:

Alle spillere benytter minidrett.no (eller som app minidrett) for registrering av persondata og for å være registrert medlem i klubben.

Nye medlemmer kan registrere seg fortløpende ved: medlemskap - 100 kr. Dette fornyes årlig i januar og gjelder et år fram i tid.

Treningsavgift faktureres august/september (via minidrett) og gjelder et år fram i tid.
Ungdom - 900 kr
Voksne - 1300 kr

Klubbkonto annen betaling: Mandal Volleyballklubb: 3075 12 76458  -Vipps# 553199

Alle klubbspillere skal også ha LISENS (forsikring spiller) fra Norges Volleyballforbund.  Lisensansvarlig klubb legger inn rimligste lisens - trygg på trening kr.300 - for betaling via minidrett ved medlemskap i klubb. Skal man konkurrere i regi av NVBF må lisensen oppgraderes for dette.